Litters Inner Banner

"N" Litter - Whelped: February 23, 2013

Hero & Izzy vom Entenmoor

Izzy vom Entenmoor & Hero vom Entenmoor


Izzy vom Entenmoor Ahnentafel & Test Results

VDD Tests
 • VJP - 75
 • HZP - 182
 • Form 10 / Hair 12
 • VGP Prize III - 222
 • VswP II
 • BRT
 • NAVHDA Tests

  • NA 108 - Prize II
  • UT 188 - Prize II

Hero vom Entenmoor Ahnentafel & Test Results

VDD Tests

 • VJP - 69
 • HZP - 176
 • Form 11 / Hair 12
 • VGP - Prize II - 277
 • BTR